Personlig coaching

Realiser dine drømmer og nå dine mål!

Hvor er du i livet ditt, og hvor er du på vei?
Det kan være mange grunner til at vi noen ganger har behov for å snakke med noen som ikke kjenner til vår livssituasjon, eller er nær i form av familie eller venner.

Ofte ønsker vi å få litt orden i tankene, og kanskje, når ting blir litt ekstra tøft, kan det være veldig deilig å få ut både føelser, tanker og ønsker for fremtiden.

I løpet av en coachingprosess vil målet ofte være å finne fram til en måte du kan håndtere dine tanker og følelser på. Veldig ofte har du svaret selv, men det er godt å ha noen der som kan lytte og noen ganger stille noen sprøsmål du ikke selv har tenkt på.

Vi ser på områder i livet ditt som du ønsker å gjøre noe med eller bare snakke om, og vi jobber med det ved hjelp av god kommunikajson, og noen gode teknikker og øvelser som du kan ta med deg videre i livet.

Så hva konkret kan coaching gjøre for meg?

  • Å finne ut av hvor du er og hvor du vil.
  • Støtte til å sortere tankene dine.
  • Motivasjon til å gjøre nødvendige og ønskede endringer.
  • Bevisstgjøring av dine ressurser og muligheter.
  • Å endre begrensende tanker du har til deg selv.

Kriterier for å lykkes er at du selv ønsker forandring.

NLP som hjelpeverktøy

Nevro Linguistisk Programmering – er læren om hvordan vi danner vår egen oppfatning av virkeligheten gjennom sansene våre, og hvordan mennesket og hjernen fungerer.

NLP verktøy hjelper til med å utvide vår virkelighetsoppfatning, og gjør det igjen mulig å se på de virkelige ressursene som er i og rundt deg, for så å ta de i bruk for å forme fremtiden.

Dersom du virkelig ønsker forandring i livet ditt, har du en kjempesjanse nå!

For deg vil NLP i coachingen bety:

  • En annerledes og spennende måte å løse indre konflikter på
  • En utfordrende og lærerik måte å tenke på
  • Tilegnelse av teknikker du selv kan bruke
  • Ny og forbedret virkelighetsoppfatning

Kontakt meg for en uforpliktende prat!

Fyll ut skjemaet for mer informasjon!

Navn *

Telefonnummer *

Comments are closed.